Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Posts Tagged ‘زندگی’

تکرار

..
زندگی تکرار تکرار است دانی ای رفیق
کوششت باشد که روی آری به یاران شفیق
‫گر ترا همراهی آنان نباشد در توان
پس کتاب را یار شو ، در یائی است عمیق
..

سوز

7.05.2008

Read Full Post »